Contact

Secretariaat “De Nije Bazún” Britsum:
Heliconweg 33B
8913ES   Leeuwarden
bestuur@denijebazun.nl
IBAN: NL08RABO0114932786

Repetities:

A – orkest: dinsdagavond 19:45 – 22:00 uur in Britsenburgh te Britsum
Band4Uth: dinsdagavond 18:30 – 19:30 uur in Britsenburgh te Britsum
Adresgegevens: Menno van Coehoornwei 16-A
  9055 MC   BRITSUM

 

Bestuursleden:

Voorzitter: Henk Waldus 06-12166873
Secretaris: Marijke Nicolai 06-23313222
Penningmeester: Johan Leistra  
Algemeen bestuurslid: Saskia Anjema 0518-402427
  (coördinator opleiding leerlingen)
Algemeen bestuurslid: Leonie Hoekstra  

Webmaster:

Grietzen Sinnema

Bibliothecaris:

Jaap Hoekstra

Reacties zijn gesloten.