Contact

Secretariaat “De Nije Bazún” Britsum:
Nieuwe Schrans 9
8932 HA  Leeuwarden
bestuur@denijebazun.nl
IBAN: NL08RABO0114932786

Repetities:

A – orkest: dinsdagavond 19:45 – 22:00 uur in Britsenburgh te Britsum
Band4Uth: vrijdagavond 19:15 – 20:00 uur in De Kampioen te Hijum
Adresgegevens: Menno van Coehoornwei 16-A
  9055 MC   BRITSUM

 

Bestuursleden:

Voorzitter: Henk Waldus 06-12166873
Secretaris: Marijke Nicolai 06-23313222
Penningmeester: Grietzen Sinnema 06-21599702
Algemeen bestuurslid: Saskia Anjema 0518-402427
  (coördinator opleiding leerlingen)
Algemeen bestuurslid: Jorn Lubbinge 06-20295298

Webmaster:

Grietzen Sinnema

Bibliothecaris:

Jaap Hoekstra

Reacties zijn gesloten.