Slotconcert muziekproject ‘Van Toeten en Blazen’ op OBS ‘Oan ’t Skipperspypke’.

Vrijdag 21 februari om 10.45 uur werd het muziekproject ‘Van Toeten en Blazen’ op OBS ‘Oan ’t Skipperspypke’ te Cornjum afgesloten met een bijzonder slotconcert. 30 leerlingen lieten horen wat ze afgelopen weken hadden geleerd tijdens hun kennismaking met blaasmuziek.

Zes weken lang hadden de groepen 5 t/m 8 op dinsdagmiddag muziekles gehad van Piet van der Heide; dirigent van brassband ‘De Nije Bazún’ en tevens muziekdocent. In de eerste les hadden de leerlingen o.a. spelletjes gedaan met luisteropdrachten en klapoefeningen, is er gesproken over muziek en het bespelen van verschillende instrumenten. Vanaf de tweede les hebben alle 30 leerlingen een eigen blaasinstrument in bruikleen gekregen en werd er samen geoefend. Er zijn o.a. ritmische oefeningen gedaan, blaas- en ademtechnieken geoefend, de leerlingen zijn zich bewust geworden van toonhoogte een toonsterkte en ze kunnen de noten C t/m G lezen en spelen. Het blaasinstrument mochten ze ook mee naar huis nemen om aan hun ouders te laten horen wat ze geleerd hadden en om te oefenen voor het slotconcert.

Foto slotconcert Cornjum

Groep 5, 6, 7 & 8 tijdens het slotconcert met Piet van der Heide.

Tijdens een drie kwartier durend programma lieten de 30 leerlingen aan hun (groot)ouders en medeleerlingen horen wat ze al konden! Ze begonnen met een warming-up; marcheren op de maat van de muziek en vervolgens blazen op het mondstuk om ook de lippen voor te bereiden op wat ging komen. De leerlingen speelden samen een aantal liedjes waar ze flink op hadden geoefend. Een paar leerlingen durfden zelfs al een liedje alleen te spelen. Tussen door werd er ook nog een demonstratie ritmegevoel gegeven door verschillende ritmes na te klappen. De kinderen van de onderbouw deden hier enthousiast aan mee en het was wel duidelijk dat er nog vele muzikale talenten aan komen. Een aantal muzikanten van het A-orkest van brassband ‘de Nije Bazún’ werkten ook mee aan dit concert en lieten samen ook nog een paar vrolijke noten horen. De leerlingen die het erg leuk hebben gevonden en door willen gaan met het volgen van muziekles kunnen zich aan melden voor muzieklessen bij brassband ‘De Nije Bazún’.

Ook kinderen die niet aan het muziekproject hebben deelgenomen maar wel graag een blaasinstrument willen gaan bespelen of slagwerker willen worden bij brassband ‘De Nije Bazún’ kunnen zich aanmelden voor muziekles. Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Danielle Boonstra-Boltjes (058-2570898).

Voor degene die al een instrument kan bespelen en graag bij brassband ‘De Nije Bazún’ wil komen spelen is wellicht ook nog ruimte want we zijn nog op zoek naar versterking op verschillende instrumenten. Neem dan contact op met Lucjan Anjema (0518-402427).  U bent ook van harte welkom om eens te komen luisteren tijdens onze repetitie op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in Britsenburgh te Britsum.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.